بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

فرهاد هدایتی

فرهاد هدایتی

بنیان گذار

او اولین شرکت خود را در سن ۲۱ سالگی تاسیس کرد ،او نویسنده چند KDE Plasma Contributor

Opensource Drupal modules ,  است و او با شرکت هایی مانند AGE entertainment, MongoDB, RetailCloud, MyCommerce, AllDealsAsia و چندین شرکت بین المللی در این ۲ سال کار کرده است.