بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

مجید شهریاری

مجید شهریاری

فروش، بازاریابی