بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

مجید صالحی

مجید صالحی

بنیانگذار

مجید کارشناس فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف است و در زمینه مدیریت و بازاریابی تخصص دارد.