بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

مجید فتاحی

مجید فتاحی

بنیانگذار

کارشناس ارشد نرم افزار، 7 سال سابقه کاری در زمینه تحلیل و توسعه نرم افزارهای یکپارچه سازمانی