بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

محمد حسن فرازمند

محمد حسن فرازمند

بنیان گذار، راوی جامعه

محمد از  دانشگاه KNTU در رشته مهندسی مواد فارغ التحصیل شد.. او تجربه های مختلفی در زمینه های روزنامه نگاری، copywriting و پادکست به کسب و کار با معامله گران متفاوت دارد. قدرت اصلی او ردیابی و دستیابی به اهداف خود است.