بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

محی سنیسل

محی سنیسل

بنیانگذار

او زندگی آنلاینش را در سن ۶ سالگی شروع کرد. در ابتدا در اولین تجربه تجارت الکترونیکش او اولین درآمدش از طریق اینترنت را در سن ۱۴ سالگی به دست آود. به خاطر علاقه اش به تجارت مدرن او از دانشگاه فارغ التحصیل نشد. او در موقعیت های بلند مرتهب ای در شناخته شده ترین کسب و کارهای الکترونیکی در ایران ماننده مدیر اجرایی پارس کدرس و همچنین مدیر بازاریابی تهران اینترنت فعالیت داشته است.