بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

مسعود حقانی

مسعود حقانی

بنیان‌گذار و مدیر UI/UX

مسعود کارشناس IT هست و یکی از بنیان گذاران شرکت اندریمان.