بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

مسعود رحیمی

مسعود رحیمی

بنیانگذار

مسعود دانشجوی مهندسی الکترونیک و فناوری اطلاعات در دانشگاه امیرکبیره. دو کسب و کار موفق در کارنامه خودش داره و مدتی هم تحلیلگر اطلاعات بوده. مسعود درحال حاضر بعنوان مدیرعامل کاریو فعالیت داره.