بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

مهدی سامع

مهدی سامع

بنیان گذار، مدیر عامل

کارشناسی مهندسی نرمافزار، کارشناسی ارشد MBA مالی، هفت سال سابقه در تجارت الکترونیک با تمرکز بر بازاریابی دیجیتال و تحلیل اط عات.