بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

مهدی کاظمی

مهدی کاظمی

بنیانگذار

مهدی بعد از حضور در استارتاپهایی مثل کالانما، لیست نگار و کافه کنکور، به تیم کاریو پیوسته و عهده دار طراحی UI/UX این استارتاپه. مهدی از برگزیدگان جشنواره ملی طراحی گرافیک کشوری در سال 87 تا 91 بوده.