بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

نجمه اسماعیلی

نجمه اسماعیلی

مدیر عملیات

نجمه یک مهندس نرم افزار با 2 سال تجربه در مدیریت پروژه در برخی از پروژه های بین المللی است.  او با اشتیاق به راه اندازی نوپا در جامعه ، او مسئول کنترل تولید صوتی و روایت جامعه است.