بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

ندا رستمی

ندا رستمی

بنیان گذار، مدیر اجرایی

کارشناسی مهندسی نرمافزار،کارشناسی ارشد MBAکارآفرینی، هفت سال سابقه در تجارت الکترونیک با تمرکز بر بازاریابی شبکهی اجتماعی و روابط عمومی.