بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

یاشار ایمانلو

یاشار ایمانلو

بنیانگذار

او به سیستم آموزشی اعتقادی نداشت بنابراین شروع به یادگیری از طریق موسسات و مطلالعه شخصی کرد.  به جای گذراندن زمانش در دانشگاه ها او شروع به یادگیری با ورود به محیط های کاری مختلف کرد. او هیچوقت از یادگیری چیزهای جدید خسته نمیشود.