مربیان ما

آرش خسرویان

Anetwork

آرش خسرویان در دو رشته‌ی مدیریت صنعتی و بازاریابی تحصیل کرده. او تجربه همکاری در زمینه دیجیتال مارکتینگ با مجموعه‌هایی همچون ِاینتورک، داروگ، کارات و فاینال تارگت رو داشته و کمپین‌های دیجیتال مختلفی برای شرکت‌های یونیلیور، هنکل و … طراحی کرده.