مربیان ما

حمیدرضا احمدی

ایوند

حمیدرضا پنج سال است که در فضای استارتاپی مشغول فعالیت است. او دو سال مدیر عامل انجمن کارآفرینی ایران  _سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی با هدف ترویج جامعه استارتاپ ها در ایران_بود.حمیدرضا در حال حاضر بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ ایوند است. ایوند یک  پلت فرم فروش آنلاین بلیط برای رویدادهاست.