مربیان ما

علی دشتی

علی موسس و مدیر عامل استارتاپ دفتر شماست.او دارای مدرک لیسانس در  رشته مهندسی کامپیوتر است .او سابقه فعالیت در شرکت های مختلفی در حوزه آی تی دارد.

مربیان مرتبط