مربیان ما

فرهاد الساندرو محمدی

فرهاد یک کارآفرین موفق ساکن تورین ایتالیاست. او تجربه فعالیت در استارتاپ‌های مختلفی را داشته است. فرهاد در حال حاضر به استارتاپ های مختلفی در زمینه strategic planning و go to market strategy مشاوره می دهد. او در گذشته به عنوان مدیر امور تجاری در Bakeca.it و Glamoo.com فعالیت کرده است.در حال حاضر فرهاد در Pony Zero مشغول فعالیت است.