مربیان ما

محمد سید علوی

محمد در رشته مهندسی نرم افزار تحصیل کرده است. تخصص اودر زمینه تضمین کیفیت نرم افزار است. محمد از همان ابتدا مشتاق به حل مسائل ریاضی و کامپیوتر بود. او مشتاق تعامل با افراد مختلف در سراسر دنیا و گپ‌و‌گفتگو در مورد ایده‌های آنهاست.

مربیان مرتبط