مربیان ما

البرز طوفانی

Snappcard

یک کارآفرین متعهد که علاقه شروع پروژههای آنلاین و حتی آفلاین را دارد. او مسیر و سفر کارآفرینی را خیلی زود شروع کرد. او موسس یک شرکت مشاوره املاک در آلمان بوده, برای یک سرمایه گذار خصوصی کار می کرده و بعدا به دبی سفر می کند تا شرکت نوپا خود SnappCard را تاسیس می کند- تعهد به مصرف کننده و  پلتفرم وفاداری به مشتریان.