مربیان ما

امیرمیثم گیاهی

موسس و بنیانگذار گروه آروند

میثم موسس و مدیرعامل شرکت Arvand, برترین شرکتی ایرانی است که در سطح کل کشور خدمات گارانتی و ضمانت در حوزه محصولات IT و ICT انجام می دهد. دانش عمیق ایشان در طراحي خدمات، فروش و مذاکرات به بسیاری از کارآفرینانی که شرکت نوپا خود را می سازند، کمک کرده است.