مربیان ما

دیوید یعقوبی

شرکت آرتیکولت برندینگ

ديويد مدیر خلاقیت و بنیانگذار شرکت آرتیکولت برندینگ در تهران است. پیش از اين ديوید رهبری تیم‌های خلّاق دو شرکت بزرگ تبلیغاتی با مشتری‌های داخلی‌ و خارجی‌، در ایران را بر عهده داشته است. دیوید قبل از بازگشتش به ایران و تاسیس آرتیکولت، تجربیات ارزشمندی در لندن و دوبی‌ در زمینه ارائه‌ي راه حل‌های خلاقانه برای آژانس‌های مطرح تبلیغاتی بین‌المللی کسب کرد. او حرفه ی خود را در زمینه ارتباطات بازاریابی در سنّ ۲۱ سالگی شروع کرد، درست وقتی‌ که یک آژانس طراحی را همزمان با یک شرکت انتشاراتی با مشتریان بین‌المللی راه اندازی کرد.

ذکاوت او در زمینه کسب و کار، توانايي‌ و خلاقیتش، از او مربی‌ بسیار توانمندی ساخته است که تجارب خود را با استانداردهای بین‌المللی در اختیار تیم‌های آواتك قرار می دهد.