مربیان ما

غزل شیشوانی

سرآوا

مدیرمحصول در Sarava Pars, او یک کارآفرین با یک علاقه شدید برای محصولات خارق‌العاده. او AIESEC را در ایران تاسیس کرد که یک سازمان کمک کننده به دانشجویان برای پیدا کردن شغل است. در سال 2011 تجارت الکترونیک iroopon.com را آغاز کرد, که تجربه زیادی در بازاریابی اینترنت و اکوسیستم نوپاها در ایران کسب نموده است.