مربیان ما

کیان فروغی

Botica

کیان فروغی مدیر عامل و موسس Boticca که مقصد جهانی آنلاین برای جواهرات است. کیفها و لوازم جانبی فشن با داستانهای درست شده توسط طراحان مستقل. او نسل سوم در خانواده است که در صنعت لاکچری و جواهرات کار می کند که بعد از شروع شغلش در بانکهای سرمایه گذاری در Jefferies و بخشهای خصوصی در TA Associates. او یک سرمایه گذار و مشاور در چنین شرکتهایی مانند Boppl, PayPlug, Watsi, Ometria, Fotolia و AVG. کیان لیسانس اقتصاد از دانشگاه Tufts بستون را دارد.او بین پاریس و دبی بزرگ شده و در نیویورک و بوستون و لندن زندگی کرده است. کیان فرانسه و انگلیسی و ایتالیایی و فارسی را به صورت صریح صحبت می کند و الان زبان ژاپنی را نیز دارد یاد می گیرد.