مربیان ما

لادن فتوحی

سرآوا

تحیلگر بازار شرکت سرآوا پارس. او به شرکت ها در تهیه مطالعات تحقیقاتی کمک میکند تا درک بهتری از بازار و مشتریان بالقوه شان داشته باشند . لادن دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و ارشد بازاریابی است. او با استارتاپ های حوزه موبایل کار کرده است و  به همین دلیل نگرانی هایشان را درک میکند و به عنوان یک مدرس کسب و کار ، استاد تبدیل چیزهای تئوری به عملی است. علاقه مند به مشارکت در بهبود مسائل می باشد و همواره به دنبال فرصت های جدید برای کمک به استارتاپ هاست.