مربیان ما

ندا گلشن

سرآوا

کارآفرین ایرانی که با شرکت Sarava Venture Capital Team به نزدیکی با نوپاها کار می کند, موسس سرمایه  فن آوری خصوصی در ایران. او در سال 2006 کارآفرینی را شروع کرده. او موسس AIESEC در ایران است. در سال 2011 تجارت الکترونیک iroopon.com را آغاز کرد, که تجربه زیادی در بازاریابی اینترنت و اکوسیستم نوپاها در ایران کسب نموده است. او لیسانس علوم کامپیوتر و فوق لیسانس کارآفرینی را دارد.