مربیان ما

اوزان سونمز

کار آفرین

او یک کارآفرین باتجربه, منتور, مدیر شتاب دهنده نوپا و آموزش دهنده سرمایه گذاری آنجل تصدیق شده. او گروههای آنجل و شتاب دهنده های بین المللی گوناگونی را ایجاد کرده و مشاوره داده است. او بیش تر زمان شغلیش را در مقطع مدیریتی در شرکتهای دولتی و خصوصی گزرانده است و در حال حاضر خود را وقف تقویت و پرورش دادن اکوسیستم کارآفرینی کرده است. او منتور فعال و معلم برنامه های برتری همچون:  

MIT EF Pan Arab,Startup Istanbul, Arab Mobile App Challenge, Intel Business Challenge Mena, Startup MENA, MIT GIST و Berkeley Global Social Ventures Competition