مربیان ما

رفیق فیلیپس

Search Engine Marketing Specialist

رفیق فیلیپ یک بازاریاب تکنولوژی و بازاریاب جست وجوی حرفه ای است,  با بیش از ده سال تجربه در جستجوگرها و زمینه های مرتبط با آن. او در یکی از بزرگترین آژانس های بازاریابی دیجیتال در آفریقا (Quirk) کار می کرد، و بخشی از MIH / Naspers کوچک و تیم منتخب R & D ، جایی که او خدمات مشاوره جستجوگرها را می دهد به برخی از بزرگترین شرکت های اینترنتی که در جهان توسعه یافته هستند.