مربیان ما

رضا هاشمی

کارآفرین

رضا جزو پیشتازان اکوسیستم وب در ایران است. او یک مدیر, متخصص ICT, تحلیلگر صنایع و کارآفرین است که فوق لیسانس سیستم کامپیوتر و طراحی شبکه دارد. او مربی و داور در چندین مسابقه شامل برنامه آتی شتابگری,GEW,SW Tehran,Lean Startup,Machine,Seedstars,slushبوده است.

مربیان مرتبط