مربیان ما

ریکو ویدر

Fiksu

مدیر آسیای شرقی شرکت Fiksu که تلاشهای گسترش جهانی شرکت را برعهده دارد و متخصص بازاریابی نرم افزار موبایلی. مسیر عمیق ریکو در فضاهای موبایل در کارآفرینی و سرمایه گذاری آنجل در نرم افزارهای موبایل است. تجارت موبایل و سرمایه بازاریابی موبایل که شامل Cassiber,Foodpanda و tenCube. ریکو از دانشگاه سن گلن سویس فارغ التحصیل شده در سنگاپور مستقر است.