مربیان ما

سجاد بهجتی

سرآوا

من نویسنده نیستم ولی وقتی نوشته‌ام بر خوانندگان تاثیر می‌گذارد را دوست دارم. به زبانی دیگر من یک “کپی‌رایتر” هستم. من معتقدم که کپی رایتینگ فرق بین”Good bye” یا “Good Buy” را مشخص می کند. در واقع منظورم این است که مشتریان یا خداحافظی می‌کنند یا کلماتتان را می‌خرند.