مربیان ما

وحید غروی

MobiLab

من یک مهندس نرم افزار از دانشگاه دلف هلند هستم. بعد از چند سال کار در مهندسی نرم افزار, یکی از موسسین و مدیر بخش تکنولوژی در MobiLab Solutions GmbH شدم و یک شرکت پرداخت موبایل در کولن آلمان.