شروع دوره دوم شتابدهنده آواتک

05/11/2015

20 تیم جدید وارد شده در آواتک کار خود را شروع کردند

پنچ شنبه گذشته، 17 اردیبهشت 94 در آمفی تئاتر شتابدهنده آواتک در دانشگاه تهران، 20 تیم راه یافته به دوره دوم آواتک رسما کار خود را در روز اول پیش شتابدهی آغاز کردند. این 20 تیم که مراحل انتخاب و بررسی آن ها از ماه ها قبل برنامه ریزی و انجام شده بود، با حمایت آواتک بروی استارتاپ و ایده خود کار می کنند و پس از 2 ماه تنها 10 تیم به مرحله شتابدهی آواتک که 4 ماهه است راه پیدا می کنند. این 20 تیم در این مرحله از امکاناتی چون فضای کاری آواتک، کارآگاه های آموزشی و شبکه مربیان استفاده می کنند و در صورت راه یابی به دوره شتابدهی، حداقل سرمایه اولیه ای به میزان 25 میلیون تومان نیز دریافت می کنند.

در این روز که همراه با برگزاری رویداد افتتاحی دوره دوم نیز بود، 20 تیم منتخب آواتک به همراه تعدادی از مربیان و فعالان حوزه استارتاپی ایران و تیم های دوره اول آواتک در آن شرکت داشتند. در شروع برنامه، محسن ملایری، مدیرعامل آواتک پس از خیر مقدم و خوش آمدگویی به صورت تفضیلی به چگونگی روند انتخاب تیم های دوره دوم پرداخت. به گفته وی، این 20 تیم از میان 220 تیمی انتخاب شده اند که در فراخوان اولیه آواتک ثبت نام کرده بوده اند. سپس سعید رحمانی، مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری سرآوا، خطاب به 20 تیم منتخب دوره دوم آواتک، از کارآفرینی به عنوان ارزش آفرینی یاد کرد و ورود آن ها را به مسیر ارزش آفرینی تبریک گفت. پس از سخنرانی سعید رحمانی، سارا اوزینگر، مدیر برنامه های آواتک، به صورت مختصر به توضیح برنامه های این 2 ماه پرداخت. در انتهای مراسم نیز قبل از آن که 20 تیم دوره دوم در1 دقیق به معرفی استارتاپ های خود بپردازند، فرهاد هدایتی فرد از استارتاپ تسکولو و حمید اسدی از استارتاپ نوار، از تجربه خود در دوره اول آواتک و اینکه چه طور می توان از امکانات و سرویس های آواتک حداکثر استفاده را برد، سخن گفتند.

این 20 تیم در این 2 ماه به توسعه محصول و مشتریان خود می پردازند و امید آن می رود که مانند دوره اول، شاهد استارتاپ های ارزش آفرین و پایدار  بیشتری از میان این 20 تیم باشیم.

نظرات3