معرفی استارت آپ های حمایت شده توسط آواتک
راوی

راوی

تحلیلگر هوشمند شبکه های اجتماعی

بازتاب: تحلیل عملکرد صفحات اجتماعی، تحلیل رفتار کاربران، رصد و تحلیل رقبا

اکران: پیگیری و اندازه­گیری کمپین­های تبلیغاتی اجرا شده در شبکه های اجتماعی

کاوش: پیگیری یک کلیدواژه/هشتگ و تحلیل هوشمند فضای مرتبط با آن در کل شبکه های اجتماعی

بنیانگذاران و افراد کلیدی