معرفی استارت آپ های حمایت شده توسط آواتک
سبکتو

سبکتو

تولید میکروکتاب و ارائه آن بصورت نوشتاری و صوتی

روشی نو برای مطالعه بیشتر و مفیدتر

ما در سبکتو سعی میکنیم با محصول انحصاری خودمون به نام “میکروکتاب” تحولی در فرهنگ کتابخوانی و سرانه مطالعه ایجاد کنیم. به نظر ما مشکل مطالعه کم، از جامعه نیست بلکه این کتابها هستند که باید تغییر کنند. میکروکتابها چکیدهای از کتابها هستند که در دو نسخه نوشتاری و صوتی ارائه میشوند تا مخاطبین بتوانند در زمان کمتر دانش بیشتری را با توجه به سبک زندگی خودشان دریافت کنند. همچنین در سبکتو ما با ارائه مطالب و پادکستهای روزانه به دنبال مرور سبک زندگی موفق با هم هستیم.

بنیانگذاران و افراد کلیدی

ShivaJelveh