معرفی استارت آپ های حمایت شده توسط آواتک
کاریو

کاریو

پلتفرم آنلاین خدمات نگهداری و سرویس خودرو

کاریو پلتفرم آنلاینی است برای خدمات نگهداری و سرویس خودرو بدون دردسر و دغدغه و اتلاف وقت.

بنیانگذاران و افراد کلیدی