معرفی استارت آپ های حمایت شده توسط آواتک
نوار

نوار

توزیع کتاب صوتی همراه

باور ما در نوار بر این است، که با خواندن کتاب می شود دنیای بهتری ساخت.ضمنا می دانیم ، که زندگی شلوغ امروزی کتاب خواندن را برای همه ما سخت کرده است.وقت نداریم، تمرکز نداریم. در یک کلام، زندگیمان شلوغ است.برای این است که ما می خواهیم کتابهایتان را برایتان بخوانیم.به همین دلیل است که ما کتاب صوتی منتشر می کنیم.

بنیانگذاران و افراد کلیدی