حضور هیأت کارآفرینان و سرمایه گذاران ترکیه ای در آواتک

09/01/2015

روز یکشنبه 8/6/94، آواتک میزبان هیأتی از کارآفرینان و سرمایه گذاران ترکیه ای بود. مراسم با سخنرانی محسن ملایری درباره اکوسیستم کارآفرینی و فضای استارتاپی در ایران آغاز شد. پس از آن Burak Buyukdemir بنیان گذار Etohum که بزرگترین شتابدهنده کارآفرینی در ترکیه است در مورد اکوسیستم کارآفرینی در ترکیه و همچنین نقش این شتابدهنده در ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در استارتاپ های ترکیه ای به سخنرانی پرداخت. از دیدگاه Burak، سیلیکون ولی یک مکان نیست، بلکه یک طرز فکر است که باید بومی سازی شود. پس از آن Murat Sahin که یک کارآفرین و سرمایه گذار Etohum و همچنین Secure drive (سرویس ایاب و ذهاب فرودگاهی) است، تجربیات خود را با کارآفرینان آواتک به اشتراک گذاشت. آخرین سخنران مراسم، Kerim Ture بنیان گذار دیگر Etohum و Modanisa بود از تجربه شکست هایش برای حضار گفت. او همچنین از اهمیت ایجاد فرهنگ سازمانی صحیح از روز اول سخن گفت و به تیم ها توصیه کرد به جای بها دادن به ترس هایشان، به عشقی که به کارشان دارند تکیه کنند.

پس از یک استراحت کوتاه، این هیأت به ارائه تیم های آواتک گوش فرا دادند و پس از آن به گفتگو در مورد فرصت های سرمایه گذاری مشترک پرداختند.

روز یکشنبه 8/6/94، آواتک میزبان هیأتی از کارآفرینان و سرمایه گذاران ترکیه ای بود. مراسم با سخنرانی محسن ملایری درباره اکوسیستم کارآفرینی و فضای استارتاپی در ایران آغاز شد. پس از آن Burak Buyukdemir بنیان گذار Etohum که بزرگترین شتابدهنده کارآفرینی در ترکیه است در مورد اکوسیستم کارآفرینی در ترکیه و همچنین نقش این شتابدهنده در ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در استارتاپ های ترکیه ای به سخنرانی پرداخت. از دیدگاه Burak، سیلیکون ولی یک مکان نیست، بلکه یک طرز فکر است که باید بومی سازی شود. پس از آن Murat Sahin که یک کارآفرین و سرمایه گذار Etohum و همچنین Secure drive (سرویس ایاب و ذهاب فرودگاهی) است، تجربیات خود را با کارآفرینان آواتک به اشتراک گذاشت. آخرین سخنران مراسم، Kerim Ture بنیان گذار دیگر Etohum و Modanisa بود از تجربه شکست هایش برای حضار گفت. او همچنین از اهمیت ایجاد فرهنگ سازمانی صحیح از روز اول سخن گفت و به تیم ها توصیه کرد به جای بها دادن به ترس هایشان، به عشقی که به کارشان دارند تکیه کنند.

پس از یک استراحت کوتاه، این هیأت به ارائه تیم های آواتک گوش فرا دادند و پس از آن به گفتگو در مورد فرصت های سرمایه گذاری مشترک پرداختند.

نظرات0